Xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn"san sẻ và yêu thương chân thành

07/01/2017

Xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn 

Trong Phật giáo, bố thí là hạnh đầu tiên trong sáu hạnh của Bồ tát. Còn Từ Bi được cắt nghĩa rằng "Từ" (Metta) chính là sự thương yêu chúng sinh và tạo cho chúng sinh sự an lạc. Còn "Bi" (Karuna) là sự đồng cảm với nỗi khổ của chúng sinh.

Truyền thồng của mỗi gia đình Việt ai cũng được dạy dỗ từ thuở ấu thơ "Lá lành đùm lá rách" hay "Thương người như thể thương thân".

Chúng ta lớn lên ai cũng được giáo dục về sự chia sẻ, về tính nhân văn. Sống là cho để nhận. Cứ "cho" "để thể hiện được lòng yêu thương đối với mọi người", "Để trong cuộc sống mình cảm thấy thanh thản".

PIAGGIO SAPA luôn nỗ lực đóng góp chung tay với cộng đồng xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn ở miền quê nghèo khó.

Chia sẻ là gieo mầm hạnh phúc

Không phải chúng ta giàu mới làm thiện nguyện mà chúng ta làm ngay cả khi chưa giàu vì chúng ta còn may mắn hơn họ. Yêu thương trao đi là yêu thương ở lại, bạn sẽ luôn có nhiều hơn những gì bạn có và bạn ngày càng trở nên hoàn thiện hơn và có nhiều hơn. Khi bạn gieo hạt giống lành này xuống bạn sẽ thấy mình bình an hơn, hạnh phúc hơn, may mắn hơn, vui vẻ và biết san sẻ và yêu thương chân thành 

Xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn"san sẻ và yêu thương chân thành