Sự trở lại của Vespa cỡ nhỏ huyền thoại 12/12/2018

Thay đổi lớn nhất trong lần trở lại của dòng xe LX 125 2017 nằm ở động cơ iGet mới. Bên cạnh đó,...