Hỗ trợ 100% phí trước bạ khi mua Vespa Primavera abs 125cc từ 03/04 đến 30/04/2017 18/06/2021

Khuấy động sắc màu cùng Vespa Primavera. khách hàng mua Vespa Primavera 125cc ABS từ ngày 03/04...