LỄ RA MẮT PIAGGIO MEDLEY TẠI PIAGGIO SAPA 25/09/2018

CHIẾC XE MÁY "VẠN ĐÀN ÔNG MÊ" RA MẮT TẠI 196 HAI BÀ TRƯNG, QUẬN 1

PHƯỢT MEDLEY CÙNG PIAGGIO SAPA - HOTLINE: 0902.763399 25/09/2018

Rong ruổi trên những con đường Sài Gòn đầy nắng, chiến binh Piaggio MEDLEY lướt thật êm với vẻ...