Cùng Vespa Sapa hưởng ứng an toàn đường bộ với chiến dịch " SAFE STEPS " 25/09/2018

Với chiến dịch " SAFE STEPS " - Các bước an toàn đường bộ. Thành phố Hồ Chí Minh với sự xuất...