TÍCH LŨY ĐIỂM

11/04/2021

CÁCH TÍCH LŨY ĐỂM TRÊN THẺ KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

 

-Quý khách hàng mua bất kỳ dòng xe Piaggio Vespa tại PIAGGIO SAPA sẽ được cấp ngay 1 thẻ khách hàng thân thiết với số điểm tích lũy có sẵn trong thẻ áp dụng với tất cả loại xe với số dư 100 điểm.

-Khách hàng mua xe từ chiếc thứ 2 trở lên, mỗi xe sẽ được tích thêm 200 điểm.

-Khách hàng giới thiệu 1 khách hàng khác mua xe tại PIAGGIO SAPA được tích 200 điểm.

-Đối với dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa, khách hàng được tích 20 điểm cho mỗi lần bảo dưỡng đúng thời gian và quy định (áp dụng cho 3 lần bảo dưỡng đầu tiên 1.000 – 3.000 – 6.000 km).

-Mỗi lần khách hàng sử dụng dịch vụ bảo dưỡng của Piaggio Sapa được tích điểm vào thẻ theo mức quy đổi 10.000VNĐ = 1 điểm.

 Vd: Khách hàng sử dụng dịch vụ giá trị 1.000.000 đ -> sẽ được cộng 100 điểm.

-Điểm tích lũy không áp dụng trong các trường hợp xe bán để làm chương trình khuyến mãi của doanh nghiệp.

-Trường hợp giới thiệu người khác mua xe phải cung cấp đầy đủ mã số, thông tin về thẻ của người giới thiệu mới được tính cộng điểm.
 

Quyền lợi khi sử dụng thẻ khách hàng thân thiết:

 Đối với thẻ khách hàng thân thiết tuy không giới hạn thời hạn nhưng quyền lợi, ưu đãi chỉ được hưởng trong 24 tháng kể từ ngày cấp thẻ. Thẻ không phát sinh điểm trong 1 năm sẽ bị hết hạn sử dụng và toàn bộ số điểm mà khách hàng tích lũy sẽ bị xóa.

Số điểm này không có giá trị quy đổi thành tiền mặt để rút ra sử dụng, mà chỉ dùng để tích lũy khấu trừ khi mua/sử dụng dịch vụ.